Istoricul departamentului

toga

Repere istorice

Istoria este întotdeauna o construcţie umană, înscrisă în epoca în care este scrisă (Ariès, Philippe). Adaptând opiniile exprimate de P. Ariès dorim să descriem, să explicăm sau să facem perceptibile timpurile care s-au scurs pentru noi:

anul 1964 – în cadrul Institutului Pedagogic din Bacău s-a înfiinţat Facultatea de Educaţie fizică cu specializarea Educaţie fizică, forma de învăţământ „zi” cu durata de 3 ani, care a funcţionat până în anul 1976;

1977-1983 – Institutul de Învăţământ Superior Bacău, cu Secţie de Educaţie fizică cu Specializarea Educaţie Fizică;

1990-1993 –  Secţia de Educaţie Fizică şi Sport, cu învăţământ universitar, curs de zi, cu o durată de şcolarizare de 4 ani, în cadrul Universităţii din Bacău;

1992 – Prima promoție de candidați la specializarea Kinetoterapie susține admiterea la studii universitare de licență, pe 4 ani;

1993-martie 1996 – Secţia de Educaţie Fizică şi Sport a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, două specializări: Educaţie fizică şi sport (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ fără frecvenţă) şi Kinetoterapie (învăţământ cu frecvenţă);

1996 – Prima promoție de absolvenți a specializării Kinetoterapie finalizează studiile prin susținerea examenului de licență;

aprilie 1996 – iulie 2005  – Facultatea de Educaţie fizică şi Sport, în cadrul Universităţii din Bacău, două specializări: Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie;

1999-2000 – Programul de studii „Kinetoterapie” a fost acreditat prin HG nr. 535 din 1 iulie 1999 şi nr. 696 din 17 august 2000

august 2005 – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport devine Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii (HG nr. 916∕11.08.2005, publicată în M.O. al României, partea I, Nr. 766∕23.08.2005);

din 2005-2006 – în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, pe lângă programele de studii aflate în lichidare, sunt acreditate şi încep să funcţioneze două noi specializări de licenţă: Educaţie fizică şi sportivă şi Kinetoterapie şi motricitate specială;

2008  – în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, finalizează studiile ultima promoție de kinetoterapeuți pe 4 ani, în același timp și în aceeași sesiune, cu prima promoție de kinetoterapeuți pe 3 ani (sistemul Bologna);

din 2008-2009 până în prezent – pe lângă cele două specializări acreditate, în cadrul facultăţii sunt autorizate să funcţioneze provizoriu alte 3 programe de studii pentru învăţământul universitar de licenţă (Specializarea Sport şi performanţă motrică – IF, Educaţie fizică şi sportivă – IFR şi Kinetoterapie şi motricitate specială – IFR);

în 2010, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, s-a autorizat primul program de studii „Terapie Ocupaţională” din România (domeniul Psihologie). Acest program a fost sprijinit în perioada 2010 – 2014 prin proiectul TEORO/ POSDRU 86/1.2./S/63545;

în 2015 –  în urma vizitei ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior), programul de studii „Terapie Ocupaţională” a fost acreditat;

în 2017 – FȘMSS, prin Departamentul de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională, organizează prima Conferință Internațională de Terapie Ocupațională din România, OCCUPATIONAL THERAPY – PRESENT STATE AND FUTURE PROSPECTS16-17 iunie 2017, Bacău;

noiembrie 2017 – prima diplomă a unui absolvent de Terapie Ocupațională, din cadrul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău, este recunoscută de o instituție națională din afara țării noastre (National Recognition Information Centre for the United Kingdom);

mai 2018 – Programul de studii Terapie Ocupațională, din cadrul Departamentului de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională Bacău, a fost validat și aprobat, la Cape Town (Africa de Sud), de către Consiliul Executiv și membrii World Federation of Occupational Therapists (WFOT), devenind astfel un program recunoscut la nivel mondial. 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /disk2/usr/local/www/extra/dkto/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399