Istoricul departamentului

toga

Repere istorice

Istoria este întotdeauna o construcţie umană, înscrisă în epoca în care este scrisă (Ariès, Philippe). Adaptând opiniile exprimate de P. Ariès dorim să descriem, să explicăm sau să facem perceptibile timpurile care s-au scurs pentru noi:

anul 1964 – în cadrul Institutului Pedagogic din Bacău s-a înfiinţat Facultatea de Educaţie fizică cu specializarea Educaţie fizică, forma de învăţământ „zi” cu durata de 3 ani, care a funcţionat până în anul 1976;

1977-1983 – Institutul de Învăţământ Superior Bacău, cu Secţie de Educaţie fizică cu Specializarea Educaţie Fizică;

1990-1993 –  Secţia de Educaţie Fizică şi Sport, cu învăţământ universitar, curs de zi, cu o durată de şcolarizare de 4 ani, în cadrul Universităţii din Bacău;

1992 – Prima promoție de candidați la specializarea Kinetoterapie susține admiterea la studii universitare de licență, pe 4 ani;

1993-martie 1996 – Secţia de Educaţie Fizică şi Sport a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, două specializări: Educaţie fizică şi sport (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ fără frecvenţă) şi Kinetoterapie (învăţământ cu frecvenţă);

1996 – Prima promoție de absolvenți a specializării Kinetoterapie finalizează studiile prin susținerea examenului de licență;

aprilie 1996 – iulie 2005  – Facultatea de Educaţie fizică şi Sport, în cadrul Universităţii din Bacău, două specializări: Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie;

1999-2000 – Programul de studii „Kinetoterapie” a fost acreditat prin HG nr. 535 din 1 iulie 1999 şi nr. 696 din 17 august 2000

august 2005 – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport devine Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii (HG nr. 916∕11.08.2005, publicată în M.O. al României, partea I, Nr. 766∕23.08.2005);

din 2005-2006 – în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, pe lângă programele de studii aflate în lichidare, sunt acreditate şi încep să funcţioneze două noi specializări de licenţă: Educaţie fizică şi sportivă şi Kinetoterapie şi motricitate specială;

2008  – în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, finalizează studiile ultima promoție de kinetoterapeuți pe 4 ani, în același timp și în aceeași sesiune, cu prima promoție de kinetoterapeuți pe 3 ani (sistemul Bologna);

din 2008-2009 până în prezent – pe lângă cele două specializări acreditate, în cadrul facultăţii sunt autorizate să funcţioneze provizoriu alte 3 programe de studii pentru învăţământul universitar de licenţă (Specializarea Sport şi performanţă motrică – IF, Educaţie fizică şi sportivă – IFR şi Kinetoterapie şi motricitate specială – IFR);

în 2010, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, s-a autorizat primul program de studii „Terapie Ocupaţională” din România (domeniul Psihologie). Acest program a fost sprijinit în perioada 2010 – 2014 prin proiectul TEORO/ POSDRU 86/1.2./S/63545;

în 2015 –  în urma vizitei ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior), programul de studii „Terapie Ocupaţională” a fost acreditat;

în 2017 – FȘMSS, prin Departamentul de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională, organizează prima Conferință Internațională de Terapie Ocupațională din România, OCCUPATIONAL THERAPY – PRESENT STATE AND FUTURE PROSPECTS16-17 iunie 2017, Bacău;

noiembrie 2017 – prima diplomă a unui absolvent de Terapie Ocupațională, din cadrul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău, este recunoscută de o instituție națională din afara țării noastre (National Recognition Information Centre for the United Kingdom);

mai 2018 – Programul de studii Terapie Ocupațională, din cadrul Departamentului de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională Bacău, a fost validat și aprobat, la Cape Town (Africa de Sud), de către Consiliul Executiv și membrii World Federation of Occupational Therapists (WFOT), devenind astfel un program recunoscut la nivel mondial.