Cercetare

Activitatea didactică și de cercetare științifică este organizată pe departamente, respectiv centre de cercetare, după cum urmează (http://ub.ro/smss):

    • Departamentul de Educație Fizică şi Performanţă Sportivă – Director Departament
    • Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie Ocupațională – Director Departament
    • Centrul de Cercetare a Performanţei Umane – Director: Conf.univ.dr. Raveica Gabriela
    • Centrul de Excelență privind Cercetarea Interdisciplinară în domeniul Educației Fizice şi Sportului – Director: Prof. univ.dr. Mârza Dănilă Dănuţ Nicu