Relaţii internaţionale

Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională, structură a FŞMSS Bacău, participă activ la consolidarea schimburilor de experienţă cu alte instituţii academice internaţionale, precum şi la iniţierea de noi colaborări internaţionale în direcţia programelor de studii pe care le coordonează. Detalii: http://ub.ro/smss/relint

Informare: Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian

ERASMUS +

Programul Erasmus+  (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students) este un program integrat al Uniunii Europene, care încurajează dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională, oferind noi oportunități de educație și de formare. Programul a debutat în anul 2014 și se derulează până în anul 2020.

Programul Erasmus + cuprinde mai multe tipuri de mobilități, mobilități bazate pe acorduri de colaborare inter-instituționale semnate între Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, respectiv, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului şi Sănătății (implicit DKTO) și diferite universități europene. Ele sunt încheiate pe programe de studii, numărul acestora crescând de la an la an.

În cadrul programului, studenții programelor de studii Kinetoterapie şi motricitate specială şi Terapie ocupațională, pot opta pentru o mobilitate de studiu (SMS) sau o mobilitate de plasament (SMP), conform acordurilor existente în prezent şi prezentate în continuare:

 STAGII DE STUDIU ( SM )

Universitatea de destinație Tara Programul de studii Limba de studiu Ciclul de studii Forma de pregătire
Angel Kunchev University of Ruse Bulgaria Kinetoterapie şi motricitate specială engleza licență cursuri
Universitatea din Poitiers Franţa Kinetoterapie şi motricitate specială franceza

licență
master

cursuri
Academia de Educație Fizică din Wroclaw Polonia Kinetoterapie şi motricitate specială engleza licență cursuri
Artevelde University College of Gent Belgia Terapie ocupațională engleză licenţă cursuri
Univ.din Ghent Belgia Kinetoterapie şi motricitate specială engleză licența cursuri
Universitatea de Științe Aplicate din Oulu Finlanda Terapie ocupațională engleza licență cursuri
Universitatea de Științe Aplicate din Oulu Finlanda Kinetoterapie şi motricitate specială engleza licență cursuri
VIA University College Danemarca Kinetoterapie si motricitate specială engleza licență cursuri
Masaryk University, Brno, Cehia Cehia Kinetoterapie şi motricitate specială engleza licență cursuri

STAGII DE PLASAMENT ( SP )

Universitatea/ instituția de destinație Tara Specializarea Limba de studiu/comunicare Ciclul de studii
I.F.E. ADERE, Paris Franta Terapie ocupațională franceza licență

 

La selecția pentru mobilitățile studențești din cadrul Programului ERASMUS+, se pot înscrie studenții de naționalitate română și studenții de alte naționalități care sunt înmatriculați la cursuri la FŞMSS din Bacău (KMS și TO) și care, înainte de plecarea în mobilitate, au absolvit cel puțin un an de studii de licență (în cazul plasamentelor, această condiție nu se aplică). Același student poate primi granturi pentru studiu sau plasament în străinătate de până la 12 luni maximum pentru fiecare ciclu de studiu.

 

Informare: Prof. univ. dr. ABABEI CĂTĂLINA