Misiunea Departamentului

toga

Misiunea Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău este didactică şi de cercetare ştiinţifică şi este centrată pe necesităţile regionale, cu deschidere către parteneriatele cu mediul academic, economic şi social naţional şi internaţional. În particular, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău îşi propune să contribuie la dezvoltarea social – culturală, ştiinţifică şi tehnologică a zonei centrale a Moldovei, intens populată şi dezvoltată industrial, prin pregătirea de cadre de specialitate cu studii superioare şi prin realizarea unui transfer optim de valori culturale, ştiinţifice şi tehnologice.

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii (FŞMSS) constituie o subdiviziune organizatorică a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, administrează mai multe programe de studii şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile autonomiei universitare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu dispoziţiile Cartei universitare şi cu cele ale regulamentelor universităţii şi ale facultăţii. Programele de studiu administrate de facultate se supun cerinţelor de acreditare şi de asigurare a calităţii, conform legislaţiei în vigoare.

Misiunea Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din Bacău decurge din cea a universităţii, fiind una didactică şi de cercetare ştiinţifică. Facultatea este acreditată să acorde certificarea în specializările de licenţă şi de master, pe care le gestionează.

Misiunea Departamentului de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională (parte componentă a structurii organizatorice a FŞMSS Bacău), se subordonează misiunii Universităţii „Vasile Alecandri” din Bacău şi celei a FŞMSS, urmărind atingerea obiectivelor programelor de studii pe care le derulează şi le promovează, la nivel de licenţă şi de master (Kinetoterapie şi Motricitate Specială – învăţământ cu frecvenţă, Kinetoterapie şi Motricitate Specială – învăţământ cu frecvenţă redusă,  Terapie Ocupaţională – învăţământ cu frecvenţă, Kinetoterapia în Educarea şi Reeducarea Funcţională).

Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională Bacău îşi propune obiective specifice şi acţionează conform strategiilor de dezvoltare ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi ale Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii.