Evaluare cadre didactice

SINTEZA
RAPORTULUI PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI 
PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018, SEMESTRUL al II-lea
la DEPARTAMENTUL DE KINETOTERAPIE ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

În perioadele 04-18 mai 2018 și 15-31 octombrie 2018 s-a desfășurat activitatea de evaluare de către studenți a cadrelor didactice din cadrul Departamentului de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională corespunzătoare anului universitar 2017-2018, semestrul al II lea, pe baza:

 • Fişei de evaluare de către studenţi a cursului predat, cod formular F 92.07/Ed.05;

Evaluarea cadrelor didactice și propunerile de îmbunătățire a activității acestora s-au efectuat conform procedurii operaționale PO 05.02/Ed. 05, rev.0 – Procesul de evaluare a cadrelor didactice, procedura aplicabilă în cadrul Sistemului Integrat de Management, certificat în cadrul Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău. Raportul a fost întocmit de către Directorul Departamentului Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională.

I.1.Numărul de cadre didactice supuse evaluării

Evaluarea de către studenți s-a desfășurat pentru 19 cadre didactice titulare.

I.2. Rezultatele evaluării cadrelor didactice

Prof. univ. dr. Şalgău Silviu                              Foarte Bine
Prof. univ. dr Mărza-Dănilă Doina                 Foarte Bine
Prof. univ. dr. Ababei Cătălina                        Foarte Bine
Prof. univ. dr. Cotîrleţ Adrian Valentin         Foarte Bine
Prof. univ. dr. Grapă Florin                             Foarte Bine
Conf. univ. dr.Raveica Gabriela                      Foarte Bine
Conf. univ. dr.Ochiană Gabriela                     Foarte Bine
Conf. univ. dr. Balint Tatiana Nela                Foarte Bine
Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian                     Foarte Bine
Conf. univ. dr. Culea Cătălina – Mihaela     Bine
Conf. univ. dr. Raţă Marinela                          Foarte Bine
Conf. univ. dr. Dobreci Lucian-Daniel          Foarte Bine
Conf. univ. dr. Sandovici Anişoara                Foarte Bine         
Lector univ. dr. Lupu Gabriel Stănică           Foarte Bine
Lector univ. dr. Ciocan Dana Maria              Foarte Bine
Lector univ. dr. Şlicaru Adina Camelia           Foarte Bine
Lector univ. dr. Anghel Mihaela                       Foarte Bine
Lector univ. dr. Popa Cristina Elena               Foarte Bine
Lector univ. dr. Cristuţă Mihaela Alina          Foarte Bine

Valorile medii ale rezultatelor evaluării cadrelor didactice
Profesor  – 9,73 / Conferențiar  – 9, 67 / Lector – 9,67 / Asistent – Nu a fost evaluat

Valoare medie pe activități de curs **- 9,63
Valoare medie pe activități de seminar și lp** – nu au fost evaluate cadre didactice
**Valoarea medie pe departament se calculeaza prin însumarea mediilor tuturor cadrelor didactice și împărțirea sumei la nr. total de cadre didactice evaluate.

Punctajele maxime şi minime pe grade didactice
Profesor Pmax – 9,92
Profesor Pmin – 9.41
Conferenţiar Pmax  – 9,90
Conferenţiar Pmin  – 8,51
Lector Pmax  – 9,95
Lector Pmin  – 9,06
Asistent Pmax –  Nu a fost evaluat
Asistent Pmin  – Nu a fost evaluat

SINTEZA
RAPORTULUI PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI 
PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018, SEMESTRUL I
la DEPARTAMENTUL DE KINETOTERAPIE ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

În perioada 15-31 martie 2018 s-a desfășurat activitatea de evaluare de către studenți a cadrelor didactice din cadrulKinetoterapie şi Terapie Ocupaţională, corespunzătoare anului universitar 2017-2018, semestrul I, pe baza:

 • Fişei de evaluare de către studenţi a cursului predat, cod formular F 92.07/Ed.05;
 • Fişei de evaluare de către studenţi a activităţilor practice (seminar, laborator, proiect), cod formular F 93.07/Ed.05.

Evaluarea cadrelor didactice și propunerile de îmbunătățire a activității acestora s-au efectuat conform procedurii operaționale PO 05.02/Ed. 05, rev.0 – Procesul de evaluare a cadrelor didactice, procedura aplicabilă în cadrul Sistemului Integrat de Management, certificat în cadrul Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău. Raportul a fost întocmit de către Directorul Departamentului Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională.

I.1.Numărul de cadre didactice supuse evaluării

Directorul de Departament, consultând statul de funcţii al departamentului, valabil pentru anul universitar 2017-2018, a stabilit cursurile și activităţile practice (seminar, laborator, proiect) la care se va face evaluarea cadrelor didactice. Studenţii au fost instruiţi asupra procesului de evaluare, nefiind constrânşi pentru efectuarea evaluării. Evaluarea de către studenți s-a desfășurat pentru 19 cadre didactice titulare.

I.2. Rezultatele evaluării cadrelor didactice

 Lista nominală cu calificativele obținute de către cadrele didactice la evaluarea de către studenți (cf. OMEN 3666/2012)

Prof. univ. dr. Şalgău Silviu                              Bine
Prof. univ. dr Mărza-Dănilă Doina                 Foarte Bine
Prof. univ. dr. Ababei Cătălina                        Foarte Bine
Prof. univ. dr. Cotîrleţ Adrian Valentin         Foarte Bine
Prof. univ. dr. Grapă Florin                             Foarte Bine
Conf. univ. dr.Raveica Gabriela                      Foarte Bine
Conf. univ. dr.Ochiană Gabriela                     Foarte Bine
Conf. univ. dr. Balint Tatiana Nela                Foarte Bine
Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian                     Foarte Bine
Conf. univ. dr. Culea Cătălina – Mihaela     Bine
Conf. univ. dr. Raţă Marinela                          Foarte Bine
Conf. univ. dr. Dobreci Lucian-Daniel          Foarte Bine
Conf. univ. dr. Sandovici Anişoara                Foarte Bine         
Lector univ. dr. Lupu Gabriel Stănică           Foarte Bine
Lector univ. dr. Ciocan Dana Maria              Foarte Bine
Asist. univ. dr. Şlicaru Adina Camelia           Foarte Bine
Asist. univ. dr. Anghel Mihaela                       Foarte Bine
Asist. univ. dr. Popa Cristina Elena               Foarte Bine
Asist. univ. dr. Cristuţă Mihaela Alina          Foarte Bine

* Calificativele cadrelor didactice au fost acordate în conformitate cu aprecierea din formularele de evaluare, cu următoarele precizări:
·         Nota generală între 9.00-10.00 – Foarte bine
·         Nota generală între 8.00-8.99 – Bine
·         Nota generală între 7.50-7.99 – Satisfăcător
·         Nota generală între 7.00-7.49 – Nesatisfăcător

Valorile medii ale rezultatelor evaluării cadrelor didactice
Profesor  – 9,52
Conferențiar  – 9, 34
Lector – 9,87
Asistent – 9,74

Valoare medie pe activități de curs **- 9,45
Valoare medie pe activități de seminar și lp** – 9,71
**Valoarea medie pe departament se calculeaza prin însumarea mediilor tuturor cadrelor didactice și împărțirea sumei la nr. total de cadre didactice evaluate.

Punctajele maxime şi minime pe grade didactice
Profesor Pmax – 9,94
Profesor Pmin – 8.99
Conferenţiar Pmax  – 9,93
Conferenţiar Pmin  – 8,12
Lector Pmax  – 9,87
Lector Pmin  – 9,44
Asistent Pmax –  9,96
Asistent Pmin  – 9,38

SINTEZA
RAPORTULUI  PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE
DE CĂTRE STUDENȚI PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 
semestrul al II lea
la DEPARTAMENTUL DE KINETOTERAPIE ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

      În perioadele 05-19 mai 2017 și 15-31 octombrie 2017 s-a desfășurat activitatea de evaluare de către studenți a cadrelor didactice din cadrul Departamentului de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională, corespunzătoare anului universitar 2016-2017, semestrul al II lea, pe baza:
– Fişei de evaluare de către studenţi a cursului predat, cod formular F 92.07/Ed.05;
– Fişei de evaluare de către studenţi a activităţilor practice (seminar, laborator, proiect), cod formular F 93.07/Ed.05.
Evaluarea cadrelor didactice și propunerile de îmbunătățire a activității acestora s-au efectuat conform procedurii operaționale PO 06.02/Ed. 04, rev.0 – Procesul de evaluare a cadrelor didactice, procedura aplicabilă în cadrul Sistemului Integrat de Management, certificat în cadrul Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău.
Raportul a fost întocmit de către Directorul Departamentului de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională.

I.   EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI

I.1.Numărul de cadre didactice supuse evaluării

    Directorul de Departament, consultând statul de funcţii al departamentului, valabil pentru anul universitar 2016-2017, a stabilit cursurile și activităţile practice (seminar, lucrări practice) la care se va face evaluarea cadrelor didactice. Studenţii au fost instruiţi asupra procesului de evaluare, nefiind constrânşi pentru efectuarea evaluării.
Evaluarea de către studenți s-a desfășurat atât pentru 18 cadre didactice titulare, cât și pentru 1 cadru didactic asociat, care a desfășurat activități didactice în regim de plata cu ora.

I.2. Rezultatele evaluării cadrelor didactice

Lista nominală cu calificativele obținute de către cadrele didactice la evaluarea de către studenți (cf. OMEN 3666/2012):
Prof. univ. dr. Şalgău Silviu                              Foarte Bine
Prof. univ. dr Mărza-Dănilă Doina                 Foarte Bine
Prof. univ. dr. Ababei Cătălina                        Foarte Bine
Prof. univ. dr. Cotîrleţ Adrian Valentin         Foarte Bine
Conf. univ. dr.Raveica Gabriela                      Foarte Bine
Conf. univ. dr.Ochiană Gabriela                     Foarte Bine
Conf. univ. dr. Balint Tatiana Nela                Foarte Bine
Conf. univ. dr. Culea Cătălina – Mihaela     Bine
Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian                     Foarte Bine
Conf. univ. dr. Raţă Marinela                          Foarte Bine
Conf. univ. dr. Dobreci Lucian-Daniel          Foarte Bine
Conf. univ. dr. Sandovici Anişoara                Foarte Bine         Cadru asociat
Lector univ. dr. Lupu Gabriel Stănică           Foarte Bine
Lector univ. dr. Ciocan Dana Maria              Foarte Bine
Asist. univ. dr. Milon Alexandra Gabriela    Foarte Bine
Asist. univ. dr. Şlicaru Adina Camelia           Foarte Bine
Asist. univ. dr. Anghel Mihaela                       Foarte Bine
Asist. univ. dr. Popa Cristina Elena               Foarte Bine
Asist. univ. dr. Cristuţă Mihaela Alina          Foarte Bine

* Calificativele cadrelor didactice au fost acordate în conformitate cu aprecierea din formularele de evaluare, cu următoarele precizări:
·         Nota generală între 9.00-10.00 – Foarte bine
·         Nota generală între 8.00-8.99 – Bine
·         Nota generală între 7.50-7.99 – Satisfăcător
·         Nota generală între 7.00-7.49 – Nesatisfăcător

Valorile medii ale rezultatelor evaluării cadrelor didactice
Profesor  – 9,47
Conferențiar  – 9, 54
Lector – 9,62
Asistent – 9,74

Valoare medie pe activități de curs **- 9,53
Valoare medie pe activități de seminar și lp** – 9,74
**Valoarea medie pe departament se calculeaza prin însumarea mediilor tuturor cadrelor didactice și împărțirea sumei la nr. total de cadre didactice evaluate.

Punctajele maxime şi minime pe grade didactice
Profesor Pmax – 9,78
Profesor Pmin – 9,13
Conferenţiar Pmax  – 9,88
Conferenţiar Pmin  – 8,42
Lector Pmax  – 9,91
Lector Pmin  – 9,32
Asistent Pmax –  9,92
Asistent Pmin  – 9,41

SINTEZA
RAPORTULUI PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI
PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017, SEMESTRUL I

          În perioada 15-31 martie 2017 s-a desfășurat activitatea de evaluare de către studenți a cadrelor didactice din cadrulKinetoterapie şi Terapie Ocupaţională, corespunzătoare anului universitar 2016-2017, semestrul I, pe baza:
         –   Fişei de evaluare de către studenţi a cursului predat, cod formular F 92.07/Ed.05
         –   Fişei de evaluare de către studenţi a activităţilor practice (seminar, laborator, proiect), cod formular F 93.07/Ed.05.

        Evaluarea cadrelor didactice și propunerile de îmbunătățire a activității acestora s-au efectuat conform procedurii operaționale PO 06.02/Ed. 04, rev.0 – Procesul de evaluare a cadrelor didactice, procedura aplicabilă în cadrul Sistemului Integrat de Management, certificat în cadrul Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău.
Raportul a fost întocmit de către Directorul Departamentului Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională.
Directorul de Departament, consultând statul de funcţii al departamentului, valabil pentru anul universitar 2016-2017, a stabilit cursurile și activităţile practice (seminar, laborator, proiect) la care se va face evaluarea cadrelor didactice. Studenţii au fost instruiţi asupra procesului de evaluare, nefiind constrânşi pentru efectuarea evaluării.
Evaluarea de către studenți s-a desfășurat atât pentru 18 cadre didactice titulare, cât și pentru 2 cadre didactice asociate, care au desfășurat activități didactice în regim de plata cu ora.

 Tabel 1. Numărul de cadre didactice evaluate

Nr.

crt.

Gradul didactic Nr. de cadre didactice evaluate la
Curs Activități practice

(seminar, laborator, proiect)

1 Profesor

4

 
2 Conferențiar

8

 
3 Șef lucrări / Lector

2

1

4 Asistent  

5

Total cadre didactice

20

Tabel 2. Lista nominală cu calificativele obținute de către cadrele didactice la evaluarea de către studenți (cf. OMEN 3666/2012)

Nr.crt Gradul didactic Numele și prenumele Calificativ* Observaţii
1 Prof. univ. dr Şalgău Silviu Foarte Bine  
2 Prof. univ. dr Mărza-Dănilă Doina Foarte Bine  
3 Prof. univ. dr Ababei Cătălina Foarte Bine  
4 Prof. univ. dr Cotîrleţ Adrian Valentin Foarte Bine  
5 Conf. univ. dr. Raveica Gabriela Foarte Bine  
6 Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Foarte Bine  
7 Conf. univ. dr. Balint Tatiana Nela Foarte Bine  
8 Conf. univ. dr. Culea Cătălina – Mihaela

Bine

 
9 Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian Foarte Bine  
10 Conf. univ. dr. Raţă Marinela Foarte Bine  
11 Conf. univ. dr. Dobreci Lucian-Daniel Foarte Bine  
12 Conf. univ. dr. Sandovici Anişoara Foarte Bine Cadru asociat
13 Lector univ. dr. Lupu Gabriel Stănică Foarte Bine  
14 Lector univ. dr. Ciocan Dana Maria Foarte Bine  
15 Lector univ. dr. Lupu Otilia Foarte Bine Cadru asociat
16 Asist. univ. dr. Milon Alexandra Gabriela Foarte Bine  
17 Asist. univ. dr. Şlicaru Adina Camelia Foarte Bine  
18 Asist. univ. dr. Anghel Mihaela Foarte Bine  
19 Asist. univ. dr. Popa Cristina Elena Foarte Bine  
20 Asist. univ. dr. Cristuţă Mihaela Alina Foarte Bine  

*Calificativele cadrelor didactice au fost acordate în conformitate cu aprecierea din formularele de evaluare, cu următoarele precizări:

 • Nota generală între 9.00-10.00 – Foarte bine
 • Nota generală între 8.00-8.99 – Bine
 • Nota generală între 7.50-7.99 – Satisfăcător
 • Nota generală între 7.00-7.49 – Nesatisfăcător

Valorile medii pe grade didactice și pe departament sunt prezentate înTabel 3.

Tabel 3. Valorile medii ale rezultatelor evaluării cadrelor didactice

Semestrul

Valoarea medie/cadre didactice
evaluate la

Valoarea Medie pe DKTO**

Curs

Activități practice

Curs

Activități practice

Grad didactic Prof.

Conf.

Lector Lector

Asist.

semestrul 1 9,63 9,57 9,68 9,49 9,63

9,61

9,61

**Valoarea medie pe departament se calculeaza prin însumarea mediilor tuturor cadrelor didactice și împărțirea sumei la nr. total de cadre didactice evaluate.

 Tabel 4. Punctajele maxime şi minime pe grade didactice

Semestrul

Profesor

Conferenţiar Lector

Asistent

Pmax

Pmin Pmax Pmin Pmax Pmin Pmax Pmin
semestrul 1 9,74 9,48 9,87 8,69 9,75 9,49 9,94

9,13

 

SINTEZA

RAPORTULUI PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016 la DEPARTAMENTUL DE KINETOTERAPIE ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

        În perioada 10-31 martie 2016, s-a desfăşurat activitatea de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, corespunzătoare anului universitar 2015-2016, semestrul I, iar în perioada 9-31 octombrie 2016, s-a desfăşurat activitatea de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, corespunzătoare anului universitar 2015-2016, semestrul II. Activitatea de evaluare s-a desfăşurat pe baza:

 • fişei de evaluare de către studenţi a cursului predat, cod formular F 92.07/Ed.04;
 • fişei de evaluare de către studenţi a activităţilor practice (laborator, seminar, proiect), cod formular F 93.07/Ed.04;

           Evaluarea cadrelor didactice și propunerile de îmbunătățire a activității acestora s-au efectuat conform procedurii operaționale PO 06.02– Procesul de evaluare a cadrelor didactice, (Ed. 02, rev.1, pentru semestrul I, respectiv Ed. 04, rev.0, pentru semestrul II), procedură aplicabilă în cadrul Sistemului Integrat de Management, certificat în cadrul Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău.
Directorul de Departament, consultând statul de funcţii al departamentului, valabil pentru anul universitar 2015-2016, a stabilit cursurile și activităţile practice la care se va face evaluarea cadrelor didactice. Studenţii au fost instruiţi asupra procesului de evaluare, nefiind constrânşi pentru efectuarea evaluării.
Evaluarea de către studenți pe anul universitar 2015-2016 s-a desfăşurat astfel:

 • în semestrul I, pentru 19 cadre didactice titulare şi 2 cadrele didactice asociate (ore în regim de plata cu ora);
 • în semestrul al II lea, pentru 19 cadrele didactice titulare şi 1 cadru didactic asociat (ore în regim de plata cu ora);

 Tabel 1. Numărul de cadre didactice evaluate la Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională

Nr.

crt.

Gradul didactic

Nr. de cadre didactice evaluate la activitatea din semestrul I

Nr. de cadre didactice evaluate la activitatea din semestrul II

Curs

Activități practice (laborator, seminar) Curs

Activități practice (laborator, seminar)

1 Profesor 4   4
2

Conferențiar

7 1 7 1
3

Lector

2

1 2  
4

Asistent

6    

6

Total cadre didactice 21

20

 Rezultatele evaluării cadrelor didactice sunt evidenţiate în tabelele nr.2, nr.3 şi nr.4

 Tabel 2. Lista nominală cu calificativele obținute de către cadrele didactice
la evaluarea de către studenți (cf. OMEN 3666/2012)

Nr.

crt

Gradul didactic Numele și prenumele Calificativ*
Semestrul I Semestrul II
1 Prof. univ.dr. ŞALGĂU SILVIU Foarte Bine Foarte Bine
2 Prof. univ.dr. MÂRZA DĂNILĂ DOINA Foarte Bine Foarte Bine
3 Prof. univ.dr. ABABEI CĂTĂLINA Foarte Bine Foarte Bine
4 Prof. univ.dr. COTÎRLEŢ ADRIAN VALENTIN Foarte Bine Foarte Bine
5 Conf. univ.dr. RAVEICA GABRIELA Foarte Bine Foarte Bine
6 Conf. univ.dr. OCHIANĂ GABRIELA Foarte Bine Foarte Bine
7 Conf. univ.dr. CULEA CĂTĂLINA MIHAELA Bine Foarte Bine
8 Conf. univ.dr. BALINT NELA TATIANA Foarte Bine Foarte Bine
9 Conf. univ.dr. ALEXE DAN IULIAN Foarte Bine Foarte Bine
10 Conf. univ.dr. RAŢĂ MARINELA Foarte Bine Foarte Bine
11 Conf. univ.dr. DOBRECI LUCIAN DANIEL Foarte Bine Foarte Bine
12 Conf. univ.dr. SANDOVICI ANIŞOARA  (Asociat) Foarte Bine Foarte Bine
13 Lector univ.dr. LUPU GABRIEL STĂNICĂ Foarte Bine Foarte Bine
14 Lector univ.dr. CIOCAN DANA MARIA Foarte Bine Foarte Bine
15 Lector univ.dr. LUPU OTILIA ALINA (ASOCIAT) Foarte Bine
16 Asist. univ. dr. MILON ALEXANDRA GABRIELA Foarte Bine Foarte Bine
17 Asist. univ. dr. ŞLICARU ADINA CAMELIA Foarte Bine Foarte Bine
18 Asist. univ. dr. POPA CRISTINA ELENA Foarte Bine Foarte Bine
19 Asist. univ. dr. CRISTUŢĂ MIHAELA ALINA Foarte Bine Foarte Bine
20 Asist. univ. dr. ANGHEL MIHAELA Foarte Bine Foarte Bine
21 Asist. univ. dr. MAREŞ GABRIEL Foarte Bine Foarte Bine
*Calificativele cadrelor didactice au fost acordate în conformitate cu aprecierea din formularele de evaluare, cu următoarele precizări: Nota generală între 9.00-10.00 – Foarte bine / Nota generală între 8.00-8.99 – Bine/ Nota generală între 7.50-7.99 – Satisfăcător / Nota generală între 7.00-7.49 – Nesatisfăcător

Tabel 3. Valorile medii ale rezultatelor evaluării cadrelor didactice

Semestrul Valoarea medie/cadre didactice evaluate la Valoarea Medie pe Departament

curs

seminar/ Lp curs

 seminar/ Lp

Grad didactic

Prof. Conf. Lector Conf. Lector Asist.

semestrul 1

9,47 9,45 9,61 9,62 9,53 9,72 9,48 9,72
semestrul 2 9,48 9,60 9,60 9,89 9,48 9,56

9,48

Tabel 4. Punctajele maxime şi minime pe grade didactice

Semestrul Profesor Conferenţiar Lector Asistent
  Pmax Pmin Pmax Pmin Pmax Pmin Pmax Pmin
semestrul 1 9,76 9,46 9,94 8,68 9,76 9,46 9,95 9,45
semestrul 2 9,79 9,24 9,91 9,33 9,66 9,54 9,80 9,11